100 exempel på mångbruk

100 exempel på mångbruk

Här är 100 exempel på mångbruk

Vi på landsbygden ska naturligtvis fortsätta att producera virke. Men faktum kvarstår. Enbart traditionellt skogsbruk ger för små skogsbrukare ofta låg lönsamhet. Medan mångbruk kan bidra till både ökad lönsamhet, ny affärsverksamhet, fler arbetstillfällen, ökad variation och på sikt mer resilienta ekosystem och klimatsmarta skogar.

Här är en lista på 100 sorters aktiviteter som kan rymmas inom mångbruk och har möjlighet att ge dig kompletterande inkomster eller välkomnande miljöer att vistas i. Och det finns oändligt många fler än detta.

Att utveckla för nya inkomster:

 1. Anlägg gläntor att besöka med kaffekorgen eller rekommendera stuggästerna att besöka

 2. Anordna skogskurser

 3. Bikupor i skogen

 4. Biobränsle av olika slag

 5. Brandplanera och säkra skogen mot stora förluster vid vildbrand

 6. Bygg maximalt med fastighetsvärde

 7. Bygg vindskydd och rastplatser för hyresgäster eller som du tar arrende för att låta turistföretagare eller destinationer att använda

 8. Bärindustri

 9. Campingplats i skogen utan faciliteter – naturcamping eller med olika digitala plattformar för att upplåta en avskild, vacker plats, tex Eremit

 10. Cykelleder som du tar arrende för att låta turistföretagare eller destinationer att använda

 11. Dammar som besöksmål med skyltar och vandringsslingor, du kan tex ta ut en p-avgift eller be beskökare donera en gåva

 12. Dans i skogen som aktivitet eller event

 13. Dricka brunnsvatten som hämtas upp tillsammans med gäster

 14. Eget arboretum

 15. Ekoturism med oändliga variationer

 16. Skogsbad och utomhus-yoga vid fasta tillfällen eller förbokade grupper
 17. Fastighetsförvaltning

 18. Fotosafari

 19. Friluftsdag för skolor

 20. Fågelskådning med guide

 21. Följa djurspår med guide som berättar lokala historier från bygden

 22. Förebyggande av erosion och jordras

 23. GPS stig för bär och svamp

 24. Grus- och bergtäkt

 25. Gärdsgårdar

 26. Gör alternativa skogsbruksplaner

 27. Gör kvalités kol

 28. Gör skogskartor för besökare

 29. Gör säljbara skyltar av trä

 30. Gör tjära

 31. Hyr ut båtplatser

 32. Hästturism

 33. Höj dina arrenden

 34. Inspiration för konst

 35. Inte göra någonting med sin skog

 36. Jaktturism

 37. Kanotleder

 38. Kolupptag och kolinlagring

 39. Kulturturism

 40. Lämna skogen orörd

 41. Lär folk göra eld

 42. Lär folk hugga ved

 43. Lär folk laga mat

 44. Mathantverk med skogen som bas

 45. Mental och fysisk hälsa

 46. Mera fotosyntes

 47. Mobilmaster

 48. Motionsspår

 49. MTB-leder

 50. Naturturism

 51. Ny biologisk mångfald

 52. Nya fiskeplatser

 53. Nya skogsbruksmetoder

 54. Näver

 55. Orienterings mark

 56. Pollinering

 57. Producera bete för tamdjur

 58. Rekreation och träning

 59. Rena luft

 60. Rena vatten

 61. Sitta på en stubbe

 62. Skogens drycker

 63. Skogsbad

 64. Skogsbete

 65. Skolsskog

 66. Skriv böcker om skog

 67. Skylta upp intressant platser

 68. Småsågverk

 69. Snöskoterleder

 70. specialsortiment

 71. Stjärnhimmel

 72. Sälj mossa

 73. Sälj rent vatten

 74. Sälj tystnad

 75. Sälj ved

 76. Ta ut skolklasser i skogen

 77. Tillverka nyttoföremål av trä

 78. Tillverka prydnadsföremål av trä

 79. Timmerhustillverkning

 80. Trädhotell

 81. Trädklättring

 82. Trädkojor

 83. Ungdomsverksamhet i skogen

 84. Uppställningsplats för husvagnar och husbilar

 85. Utveckla din jakt

 86. Utveckla ditt fiske

 87. Utveckla kulturvärden

 88. Utveckla naturvärden

 89. Vandringsleder

 90. Vattenreglering

 91. Vilthägn

 92. Viltskådning

 93. Vindkraftverk

 94. Virke för byggnadsvård

 95. Visa din skogs historia

 96. Yoga

 97. Återställa våtmarker

 98. Öka lövandelen

 99. Överhåll din skog

 100. Övernattningsplatser

 101. Övrigt som ingen har tänkt på