100 exempel på mångbruk

Det är klokt och rätt att årets Guldyxa ges till en skogsägare som jobbar med skogens mångbruk.  I 28 år har tidningen LAND, LRF skogsägarna och Elmia på detta sätt premierat duktigt folk. Begreppet mångbruk ligger sannerligen rätt i tiden. För nu kommer ett nytt stort tekniksprång i både jord- och skogsbruk som heter förarlösa maskiner. Och vad ska folk på landsbygden då jobba med?

Själv blev jag varse vad som är på gång på en resa från Chicago i USA.  Vi skulle bila till Roosevelt National Park för att se vilda bisonoxar. Resan börjar med ett gott skratt – för GPSen i hyrbilen säger att vi ska köra rakt fram utan att svänga av i 1609 (!) kilometer. Därefter lite till höger och vi är framme!   Vägen Interstate 94 är nämligen utlagd med linjal. Det blev så när man delade ut jorden till nybyggarna på 1800-talet. Lagen om Homestead Act undertecknades år 1862 av president Abraham Lincoln. Den gav varje nybyggare möjlighet att bruka 160 acre (65 hektar) mark.  Efter 5 år kunde nybyggaren ansöka om köp av den uppodlade marken för 1:25 dollar per acre. Varianter av lagen fanns kvar till år 1986.   

Gårdarna ladets ut i ett rutnät med spikraka vägar emellan. Så vi bilar i två dagar genom enorma jordbruksmarker. Det finns idag 3,2 miljoner bönder i USA som brukar 373 miljoner hektar åker. De här fyrkantiga ägorna är perfekta för ”Driverless tractors”. Alla stora tillverkar jobbar med frågan.  

-Men vad ska bönderna jobba med? Frågan ställs av vår släkting, vars förfäder flyttade från Umeå just 1862. Även här hemma gör Skogforsk, Volvo och Sveaskog olika försök med maskiner utan hytt som kan gå dygnet runt. Men var finns då framtidens jobb och inkomster finns för dagens jord- och skogsbrukare. Svaret är nog just mångbruk. 

LRF skriver om detta i en ny remiss: ”Varje skogsägare ska ha stora frihetsgrader i både mål, medel och metod för sin fastighet. Nya näringsgrenar och mångbruk kan förhoppningsvis ge ökad sysselsättning och det går vanligen utmärkt att kombinera upplevelsebaserade aktiviteter med aktivt skogsbruk”.

LRF har helt rätt. Och lösningar för nya jobb och inkomster finns mitt framför oss. Vi måste bara tänka lite nytt.  Jord- och skogsbrukare har i alla tider kombinerat många olika sorters inkomster. Begreppet mångbruk är visserligen lite nyare men exempelvis Södra skogsägarna har sedan 12 år jobbat med frågorna i en egen mångbruksgrupp.  Det är väldigt bra. 

Leif Öster


Här kommer 100 exempel på mångbruk

Vi på landsbygden ska naturligtvis fortsätta att producera massor av virke och helst ännu mera mat än idag. Men faktum kvarstår. Kostnaderna stiger men betalningen för våra råvaror minskar. 

Här är en lista på 100 sorters mångbruk du kanske kan utveckla med din fastighet som bas. Och det finns oändligt många fler än detta.

Att utveckla för nya inkomster:

 1. Anlägg gläntor att besöka

 2. Anordna skogskurser

 3. Bikupor i skogen

 4. Biobränsle

 5. Brandplanera 

 6. Bygg maximalt med fastighetsvärde

 7. Bygg vindskydd

 8. Bärindustri

 9. Campingplats i skogen

 10. Cykelleder

 11. Dammar som besöksmål

 12. Dans i skogen

 13. Dricka brunnsvatten

 14. Eget arboretum

 15. Ekoturism

 16. Fastighetsförvaltning

 17. Fotosafari

 18. Friluftsdag för skolor

 19. Fågelskådning

 20. Följa djurspår

 21. Förebyggande av erosion och jordras

 22. GPS stig för bär och svamp

 23. Grus- och bergtäkt

 24. Gärdsgårdar

 25. Gör alternativa skogsbruksplaner

 26. Gör kvalités kol

 27. Gör skogskartor för besökare

 28. Gör säljbara skyltar av trä

 29. Gör tjära

 30. Hyr ut båtplatser

 31. Hästturism

 32. Höj dina arrenden

 33. Inspiration för konst

 34. Inte göra någonting med sin skog

 35. Jaktturism

 36. Kanotleder

 37. Kolupptag och kolinlagring

 38. Kulturturism

 39. Lämna skogen orörd

 40. Lär folk göra eld

 41. Lär folk hugga ved

 42. Lär folk laga mat

 43. Mathantverk med skogen som bas

 44. Mental och fysisk hälsa

 45. Mera fotosyntes

 46. Mobilmaster

 47. Motionsspår

 48. MTB-leder

 49. Naturturism

 50. Ny biologisk mångfald

 51. Nya fiskeplatser

 52. Nya skogsbruksmetoder

 53. Näver

 54. Orienterings mark

 55. Pollinering

 56. Producera bete för tamdjur

 57. Rekreation och träning

 58. Rena luft

 59. Rena vatten

 60. Sitta på en stubbe

 61. Skogens drycker

 62. Skogsbad

 63. Skogsbete

 64. Skolsskog

 65. Skriv böcker om skog

 66. Skylta upp intressant platser

 67. Småsågverk

 68. Snöskoterleder

 69. specialsortiment 

 70. Stjärnhimmel

 71. Sälj mossa

 72. Sälj rent vatten

 73. Sälj tystnad

 74. Sälj ved

 75. Ta ut skolklasser i skogen

 76. Tillverka nyttoföremål av trä

 77. Tillverka prydnadsföremål av trä

 78. Timmerhustillverkning

 79. Trädhotell

 80. Trädklättring

 81. Trädkojor

 82. Ungdomsverksamhet i skogen 

 83. Uppställningsplats för husvagnar och husbilar

 84. Utveckla din jakt

 85. Utveckla ditt fiske

 86. Utveckla kulturvärden 

 87. Utveckla naturvärden 

 88. Vandringsleder

 89. Vattenreglering 

 90. Vilthägn

 91. Viltskådning

 92. Vindkraftverk

 93. Virke för byggnadsvård

 94. Visa din skogs historia

 95. Yoga

 96. Återställa våtmarker

 97. Öka lövandelen

 98. Överhåll din skog

 99. Övernattningsplatser

 100. Övrigt som ingen har tänkt på