Föreningen Skogens Mångbruk verkar för nya jobb och inkomster från skogen

Hej, här kommer det första nyhetsbrevet från Föreningen Skogens Mångbruk

Vi ser ett behov av att utveckla ett mera hållbart brukande av den svenska skogen. Ett brukande som handlar om att skapa nya jobb och inkomster för landsbygden – samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas.

Vi startade föreningen under våren 2019 och intresset har från början varit mycket stort. Vi som startade föreningen är en grupp företagare som jobbar med skogen som bas. Alla berörda har varit positiva till initiativet och media har skrivit positivt om oss.

Läs artikeln i Land Skogsbruk: Ny skogsägarförening skippar virkeshandel

Tack för att du är intresserad av dessa frågor!

Leif Öster, turistföretagare & skogsbrukare, AvestaFölj oss också gärna på Facebook

Vår hemsida hittar du här

 

Vad är på gång?

Jo, föreningen är nu formellt bildad med styrelse, revisorer och allt. Styrelsen har planerat ett strategimöte till i början av oktober för att planera verksamheten mera i detalj.

Tanken är att lyfta fram goda exempel och vara en röst för mångbruk i skogen. Vi räknar med att fortsätta jobba med Facebook, skriva nyhetsbrev och debattartiklar. Vi hoppas även kunna arrangera en större konferens om våra frågor hösten 2020.

Hör gärna av dig om du vill bidra på något sätt.

 

Mångbruk är ingen ny ide

Detta med mångbruk av skogen är inget nytt hokus pokus. Vi är ungefär 10.000 skogsbrukare som redan nu jobbar med mångbruk på många olika sätt. Forskarna Örjan Kardell och Kevin Bishop har skrivit en trevlig och läsvärd spaning om just detta med att mångbruk inte är något nytt påhitt.

Artikeln finns att läsa här: Mångbruk i skogen är ingen ny ide