Skip to content

BLI MEDLEM

Tillsammans gör vi skillnad, vi lär av varandra och utvecklar våra verksamheter så att fler av skogens olika värden tas till vara, upplevs och finns kvar för kommande generationer!

Varför ska du bli medlem?

  1. Du blir en del av ett nätverk, en rörelse. Du blir del av ett nätverk, hittar kollegor och förebilder inom olika skogliga branscher och ju fler vi blir, desto starkare blir vår röst för skogens alla olika värden och möjligheter.

  2. Du får råd och tips om hur du genom mångbruk av skog kan skapa eller vidareutveckla ett bärkraftigt och hållbart mångbruksföretagande utifrån både dina egna drivkrafter och din egen skogs förutsättningar eller förutsättningarna i det skogsområde du hämtar inspiration eller råvaror ifrån. Vi jobbar ideellt så våra råd och tips är gratis!

  3. Du får medlemsrabatt på inspirerande aktiviteter och studiebesök.

Köp medlemskap här!

Vi säljer våra föreningsmedlemskap genom SkogsPortalen.se. Detta förenklar föreningens administration och hjälper oss hålla ett uppdaterat medlemsregister. Man betalar enkelt via kort eller Swish.