Så behandlar Föreningen Skogens Mångbruk dina personuppgifter

Föreningen Skogens Mångbruk strävar efter att behandla dina personuppgifter korrekt och vill informera dig om hur vi behandlar dina uppgifter med anledning av ditt medlemskap och/eller din relation med föreningen.

Som en förutsättning för att vi ska kunna hantera medlemskap behöver vi registrera uppgifter om dig. Detta gör vi också för att kunna ge dig och alla andra en bra service och relevant information.

Som medlem har du ett antal uppgifter registrerade hos oss. Du hittar dem här nedan. Föreningen Skogens Mångbruk är personuppgiftsansvarig.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Föreningen hämtar in uppgifter i första hand direkt från dig. Det gäller namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer samt uppgifter om din verksamhet med anknytning till medlemskapet. För de medlemmar som har förtroendeuppdrag i föreningen samlar vi även in uppgifter om dessa uppdrag. Uppgifter sparas under hela tiden som ditt medlemskap löper. Vid utträde ändras din profil till utträdd medlem och avregistreras.

Avregistrering från nyhetsbrev

Om du inte vill få nyhetsbrev från föreningen kan du när som helst kontakta oss enligt nedanstående och få dina uppgifter avregistrerade, alternativt klicka på länken i nyhetsbrevet.

Varför samlar vi in uppgifter?

Föreningen behöver dels personuppgifterna för att administrera uppgifter som följer direkt av medlemskapet.

Insamlade e-postadresser och telefonnummer används i vår kommunikation med dig. Du kan när som helst kontakta oss och få dessa uppgifter raderade alternativt blockerade då du inte längre vill få information via dessa kanaler.

I förekommande fall kan även samtycke vara grunden till att vi samlar in och behandlar personuppgifter, exempelvis vid anmälan till olika event.

Utlämnande av uppgifter

Föreningen lämnar inte ut några personuppgifter till andra än till föreningens styrelse.

Dina rättigheter

  • Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske skriftligen och kan skickas till föreningen.

  • Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta föreningen.

  • Du kan anmäla om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas av föreningen för att skicka nyhetsbrev.

  • Du kan lämna klagomål om föreningens hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen.

  • Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta föreningen.

>> Se kontaktuppgifter här