Skip to content

Kontakta oss om du eller din organisation vill samarbeta med Skogens mångbruk inom ramen för ett projekt!

Pågående projekt:

 

  • Mångbrukets Mångfald;  april 2024-november 2025, 3 regioner – Örebro, Södermanland, Östergötland, finansierat av Postkodstiftelsen.

Avslutade projekt:

  • Mångbrukets Ekosystemtjänster. En förstudie och inspirerande magasin där du möter 15 olika mångbruksverksamheter, finansierat av WWF. Läs Magasinet HÄR

 

  • Skogens Värden – Så kan Eskilstuna kommuns skogar ge mer klimatnytta, biologisk mångfald och friluftsliv, augusti 2023-februari 2024, finansierat av Eskilstuna kommun. – Läs slutrapporten HÄR

 

  • Utvecklingsprojekt med SkogsPortalen för förbättrad kommunikation med medlemmar och intressenter, höst 2023-vår 2024, finansierat av SkogsPortalen.
  • Hållbart skogsbruk och mångbruk av skog, 2021-2023, samarbete med Plockhugget ekonomisk förening, Leaderområdet Nedre Dalälven, finansierat av Leader Nedre Dalälven.
  • Skogsägarenkät, höst 2022-vår 2023, hela Sverige, finansierat av WWF.