Skip to content

Mångbrukets Mångfald – Östergötland, Örebro och Sörmland

Ett tvåårigt projekt för förändring med stöd av postkodstiftelsen, 2024-2025

Svenska Postkodlotteriets Stiftelse_logotyp_RGB
Logo_text_skogensmangbruk_2

Frågor nollmätning – Projekt Mångbrukets Mångfald

Om du skulle skatta din kunskapsnivå inom hur ditt företagande bidrar till att stärka biologisk mångfald, miljömålet levande skogar eller minskad klimatpåverkan?
1 - Ingen aning.
10 - Jag har stor kunskap om hur min verksamhet ska bidra positivt.
Uppskatta hur aktivt du arbetar för att: