Skip to content

Mångbrukets ekosystemtjänster

Under våren arbetar vi med ett projekt finansierat av WWF som syftar till att kartlägga hur affärsmässigt skogligt mångbruk kan bidra till ekosystemtjänster. Det kan exempelvis handla om selektiv avverkning, udda produktion av olika kvaliteter, småskalig träförädling, rådgivning, kurser och tjänster för andra företag, naturturism och andra former av besöksnäring liksom förädling av skogens skafferi. 

Arbetet genomförs i form av intervjuer och en enkätundersökning. Slutresultatet ska bli en broschyr med intervjuer och analyser av 15 företag på olika håll i landet, som representerar olika former av mångbruk. Presentationen av materialet sker också på en digitalt träff den 18 april.

De som besvarar vår enkät senast 30e mars får ett års medlemskap som tack!

Här finns enkäten>>

I enkäten anger kortfakta om din verksamhet och klickar i vilka olika ekosystemtjänster (skogliga nyttor) som du tycker att din verksamhet bidrar till. 

Vi håller tummarna för att du vill vara med och hjälpa oss genom att besvara vår enkät!

Vid frågor kontakta Ellen Nystedt (ordförande) eller Tobias Jansson (ledamot) via info(a)skogensmangbruk.se
Läs mer om föreningen Skogens mångbruk på www.skogensmangbruk.se

Så här har vi valt ut de skogliga ekosystemtjänsterna i enkäten

Vi har utgått från de 30 skogliga ekosystemtjänster som Skogsstyrelsens definierade 2017 (Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan, Rapport 2017:13). Därefter har vi valt bort de som inte känts aktuella för mångbruk och privata skogsägare. I enkäten beskrivs ekosystemtjänsterna på ett mycket förenklat sätt. Det innebär att beskrivna ekosystemtjänster kan vara mer komplexa och innefatta långt fler saker och tjänster än vad som exemplifieras i enkäten.

Eksystemtjänster
mangbruk_ill
WWF Logo World Wildlife Fund - kopia

18 april kl 08.15-09.15 välkomnas du till webbninarium –

Mångbrukets ekosystemtjänster.

Vi möter två företagare som deltagit i projektet ”Mångbrukets ekosystemtjänster”. De berättar om sin verksamhet och föreningen förklarar kort om vilka samhällsnyttor som olika former av mångbruk bidrar till i samband genom sina affärsverksamheter. 

Anmäl dig här>>


Under vårvintern har föreningen Skogens mångbruk arbetat med att undersöka och visa upp hur affärsmässigt skogligt mångbruk kan bidra till ekosystemtjänster. Arbetet om har inneburit både intervjuer och en enkätundersökning presenteras i form av en pdf-broschyr med 15 olika reportage samt en sammanställning av enkät-resultaten. Ekosystemtjänsterna kan exempelvis uppstå i samband med selektiv avverkning, udda produktion, träförädling, olika former av besöksnäring eller förädling av skogens skafferi. 

Blir du nyfiken och vill delta är enkätundersökningen fortsatt öppen. Länk hittas här

Arbetet finansieras av WWF och syftar till att öka kunskapen om hur landsbygdens småföretagare bidrar till hållbar utveckling!


Januari 2024

Under våren arbetar vi med ett litet projekt finansierat av WWF som syftar till att kartlägga hur affärsmässigt skogligt mångbruk kan bidra till ekosystemtjänster. Det kan exempelvis handla om selektiv avverkning, att producera eller förädla vissa trädslag eller kvaliteter, att nyttja skogen ansvarsfullt inom besöksnäringen eller förädla skogens skafferi till produkter som är attraktiva för kunder såsom restauranger eller kunder i gårdsbutiker. Arbetet genomförs med hjälp av en enkätundersökning och ett antal intervjuer. Slutresultatet ska publiceras här på vår hemsida och i en broschyr där vi presenterar deltagande företag och analyserar olika former av mångbruk utifrån enkätsvar och ett antal intervjuer. Presentation av materialet sker också på en digitalt träff den 18 april.