Skip to content

Mångbrukets Mångfald – Östergötland, Örebro och Sörmland

Ett tvåårigt projekt för förändring med stöd av postkodstiftelsen, 2024-2025

Svenska Postkodlotteriets Stiftelse_logotyp_RGB
Logo_text_skogensmangbruk_2

Vad är mångbruk?

Skogligt mångbruk innebär att skogens materiella och immateriella resurser nyttjas för olika ändamål. Det leder på sikt till högre resiliens och mångfald i ekosystemen, bärkraftiga företag och en mer attraktiv och hållbar landsbygdsutveckling. En skogens mångbrukare kan men behöver inte vara skogsägare.

För vem?

Projektet vänder sig i första hand till dig som en är av skogens mångbrukare inom Östergötland, Sörmland och Örebro län. Skogens mångbrukare är småföretagare med verksamhet som innefattar en eller flera produkter med koppling och tjänster med koppling till skog inom:

 • Besöksnäring, hälsa
 • Råvaruproducent eller förädlare av skogens delikatesser och hantverk
 • Annorlunda sätt att bedriva skogsbruk eller ta fram udda sortiment
 • Tjänsteföretag och vidareförmedlare av ovanstående

Projektet ska:

 • Uppmärksamma frågan om biologisk mångfald i företagande genom kommunikation, webbinarier och träffar.
 • Skapa möten för erfarenhetsutbyte och inspiration mångbruksföretagare emellan.
 • Stärka kompetensen kopplat till biologisk mångfald hos enskilda mångbruksföretag genom tematiserade möten med små grupper och i olika former.
 • Erbjuda intresserade enskilda skogliga mångbruksföretag, så kallade “Förebildsmångbrukare”, rådgivning och stöd kring hur de med begränsade medel eller åtgärder kan åstadkomma stora nyttor för mångfalden samtidigt på långsiktigt hållbara sätt som stärker dem som företagare och kanske även dess trovärdighet och varumärke.

Hur vill du delta?

Du kan delta på:

 • Digitala träffar
 • Fysiska träffar
 • Du kan även bli en av våra ”Förebildsmångbrukare”

Minst 20 Förebildsmångbrukare kommer erbjudas individuellt stöd och riktad rådgivning. I gengäld bidrar du med att vara värd för en av projektets träffar.

Projektet vill hjälpa skogens mångbrukare att:

 • Få upp intresset och förståelsen för hur bärkraftigt företagande kan bidra till och ha nytta av en rik biologisk mångfald.
 • I en stressig vardag undvika fallgropar gällande bevarande av biologisk mångfald.
 • Identifiera hur stärkt biologisk mångfald kan komma till uttryck och uppnås i den egna verksamheten, vare sig de är utförare, beställare, producent eller tjänsteföretag som bidrar till skogligt mångbruk.

Varför

Vi i föreningen Skogens mångbruk ser ett ökat krav på företagares kompetens gällande biologisk mångfald i sin roll som skogsägare, entreprenörer och tjänsteföretag med mera. Vi tror att de allra flesta skogliga mångbrukare vill göra rätt och bedriva verksamheter som inte påverkar skogens ekosystem negativt. Och att det gäller både de som har egen skog och de som på andra sätt nyttjar skogens resurser och tjänster i sitt företagande. 

Med detta projekt vill vi bidra till att:

 • Överbrygga föreställningar om vad som är eller inte är naturvård, brukande av skog och annat företagande.
 • Öka kunskapen och intresset för biologisk mångfald som ett av flera värdefulla resultat av bärkraftigt skogligt mångbrukande.
 • Synliggöra att mångbrukares drivkrafter kan ha en koppling till en plats, immateriella värden  och mångfald.
 • Minska polariseringen i skogsdebatten.

Projektet genomförs med lyhördhet för skogliga mångbrukares kunskaper, nyfikenhet och vilja att dela erfarenheter och praktiskt bidra till biologisk mångfald. Föreningen Skogens mångbruk är en nationell förening och målet är att på sikt arbeta vidare med dessa frågor i resten av landet.

Projektledarna

Ellen Nystedt, ekolog och landsbygdsutvecklare med erfarenhet inom affärsutveckling inom skogens mångbruk, och som egen företagare inom naturturism med skogen som bas. 

Johan Litsmark, agronom med erfarenhet inom affärsutveckling, riskhantering och också han egen företagare med jord och skog som bas.

Du når oss enkelt via epost:

ellen.nystedt@skogensmangbruk.se

johan.litsmark@skogensmangbruk.se