Skip to content

Om arbetet med Mångbrukets mångfald 

Föreningen Skogens mångbruk presenterar stolt projektet Mångbrukets mångfald i skogen, ett initiativ som syftar till att främja och utveckla mångsidigt brukande av skog för att gynna ekologisk, ekonomisk och social mångfald. Genom att utnyttja skogens resurser på ett hållbart sätt strävar vi efter att bevara dessa värden för framtida generationer. Projektet finansieras av Postkodstiftelsen och sträcker sig från 1 april 2024 till 30 november 2025, med fokus på regionerna Örebro, Södermanland och Östergötland.

Projektstart april/maj och snart vet vi vilka som utgör vårt projektteam

Vi har under våren eftersökt två projektledare som delar vår vision om ett mångbrukande av skogens resurser. Många kompetenta personer har varit intresserade och vi arbetar just nu med att göra det slutliga urvalet. Snart kan vi prsentera våra projektledare och därefter kan arbetet startas upp.

Vi hoppas ni mångbrukare vill vare med eller följa vår resa med tema ”mångbrukets mångfald” som kommer innebära både digitala och fysiska aktiviteter liksom enskild rådgivning.

Projektets mål

Målet med Mångbrukets mångfald i skogen är flerfaldigt. Vi strävar efter att:

  • Identifiera och lyfta fram goda exempel på företag inom skogligt mångbruk som direkt eller indirekt bidrar till biologisk mångfald genom en rad olika verksamheter, från traditionellt skogsbruk till innovativa affärsmodeller.
  • Stärka kunskap och kompetens hos dessa företagare för att ytterligare öka den biologiska mångfaldsnyttan av deras verksamhet.
  • Inspirera och utbilda nuvarande och framtida skogliga mångbruksföretagare genom delning av kunskap och erfarenheter från framgångsrika exempel.
  • Framhäva mångfalden av möjligheter inom skogligt mångbruk och visa hur dessa verksamheter kan bidra till att lösa globala och nationella utmaningar relaterade till biodiversitet.
  • Uppmuntra till start och utveckling av hållbara skogliga mångbruksföretag som gynnar både människa och natur.

Engagera dig idag

Vi välkomnar alla företagare som är intresserade av att göra en skillnad för både vår skog och vårt samhälle att delta i detta projekt. Vare sig du är en erfaren skogsentusiast, en nyfiken nybörjare inom skogsbruk, eller någon med en passion för hållbar utveckling med koppling till skogens resurser, finns det en plats för dig i Mångbrukets mångfald i skogen. Ta chansen att vara en del av detta spännande projekt och bidra till en ljusare framtid för våra skogar och för alla de som är beroende av dem.

Vi söker företagare inom de tre länen som både vill medverka som goda exempel och få lite stöd till fortsatt utveckling och även vill dela med sig av sina kunskap och erfarenheter. Vi välkomnar deltagare till projektets aktiviteter från hela Sverige men befintliga och blivande skogliga mångbruksföretagare verksamma inom Östergötlands, Sörmland och Örebro län har företräde.

Välkommen att kontakta oss via e-post info@skogensmangbruk.se