Skip to content

OM OSS

Vi lyfter fram skogens många olika möjligheter för en hållbar framtid med bärkraftiga företag på landsbygden!

Mångbruk ger fler jobb på landsbygden. Helt avgörande för den svenska landsbygden är att det finns jobb som uthålligt ger god ekonomi. Föreningens ser att ett ökande och medvetet mångbruk kan bidra till många, sannolikt flera tusen nya jobb. Mångbruk innebär fortsatt skogsbruk och annat brukande av skogens resurser – men smartare och mer hållbart. Därför finns Föreningen Skogens Mångbruk. 

Föreningens syfte är att gynna ett ett mer varierat brukande av skogens olika resurser på sätt som långsiktigt främjar ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart mångbruk av skogens alla värden. Ett brukande som bidrar till levande attraktiva landsbygder, som skapar lokala arbetstillfällen och samtidigt bevarar skogens värden för framtida generationer.

Föreningen vill utgöra ett nätverk för de som vill utveckla mångbruk genom att nyfiket dela goda exempel, erfarenheter, nyskapande sätt att bruka och förädla skogens många olika resurser. Med andra ord – vill vi bli ytterligare en röst för landsbygdens alla duktiga skogliga mångbruksföretagare som vill vidareutveckla sina verksamheter mot ökad hållbarhet och bärkraft.

Föreningen ställer inte viktiga näringar mot varandra utan vill hitta vägar för samverkan för större nytta och glädje av den svenska skogens alla värden, ekonomiska, sociala, kulturella, ekologiska och klimatrelaterade. 

Föreningen köper inte, säljer inte rundvirke. Det finns många andra som gör det. Däremot bygger vi kunskap och ger inspiration och råd kring hur du kan tänka för att bli en bättre och mer hållbar aktör som skogsföretagare och virkessäljare. Vi är alltså inte en konkurrent till befintliga skogsägareföreningar, utan ett komplement. Vi är en förening som vill hjälpa mångbrukare, både med och utan egen skog, för att stödja dennes företagsutveckling mot ökad hållbarhet utifrån de egna drivkrafterna och naturens givna förutsättningar.