Skip to content

STYRELSE

Föreningens styrelse

Ordförande: Ellen Nystedt, Habo
Vice ordförande: Brita Asplund, Gävle
Sekreterare: Elisabet Brömster, Enskede

Ledamöter:
Björn Edlund, Hissjö
Tobias Jansson, Göteborg
Elisabet Brömster, Enskede – medlemsansvarig
Hjalmar Croneborg, Katthammarsvik
Jessica Sannö, Tiveden – aktivitetsansvarig
Ulrika Krynitz, Ödeshög

styrelsen

I april 2023 valde föreningen Skogens mångbruk en ny styrelse.
Här kommer en liten presentation av oss. 

Ellen Nystedt (ordförande)

Bor på Vätterns västra sida.
Har en liten skogsfastighet med bondeskog och ängsmark i Östergötland. 
Är utbildad inom landsbygdsutveckling, biologi och besöksnäring. 
Driver egen verksamhet som konsult inom hållbar utveckling.

Vad betyder skogen för dig?
Skogen betyder mycket för mig, både som arbetsplats och på fritiden. Det är till senvuxna sandtallskogar och hällmarkstallskogar jag tar mig tid för att få återhämtning och ro i själen. 

Hur vill du bidra till att utveckla mångbruk i Sverige?
Ett brett perspektiv kring mångbrukets många möjligheter att bidra till bärkraftiga landsbygdsföretag som är roliga att driva parallellt med verksamhetsutveckling som bidrar till ökad biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan. Med mitt blandade bagage som turistföretagare, konsult, rådgivare och statlig tjänsteperson vill jag bidra till att skapa inkluderande nätverk där nyfikenhet blandas med kunskap, gemenskap och nya verksamhetsidéer. 

Tobias Jansson

Bor i Göteborg
Driver egen verksamhet som föreläsare och konsult inom området cirkulär ekonomi

Hur vill du bidra till att utveckla mångbruk i Sverige?
Cirkulär ekonomi, som jag jobbar med till vardags, handlar inte bara om att hålla produkter och material i omlopp utan också om att regenerera ekosystem, det vill säga återskapa och förbättra över tid. Om det regenerativa perspektivet appliceras på det svenska skogsbruket landar man i mångbruk som bidrar till ökad biologisk mångfald och robusta ekosystem. Jag vill bidra genom att få fler skogsägare att få upp ögonen för det synsättet och inspirera dem till att utforska nya affärsmodeller för skogsbruk.

Har du egen skog – hur använder du den i så fall?
Min mamma har en liten skogsfastighet i Västergötland som jag är med och sköter och med tiden ska få överta. Jag strävar efter att den skogen ska få utvecklas naturligt, med varsam plockhuggning. Just nu funderar jag mycket på hur den också skulle kunna nyttjas för någon typ av aktivitet som lockar besökare, som stigcykling eller matupplevelser.

Ulrika Krynitz

Bor på en gård utanför Ödeshög i södra Östergötland 
Biolog som jobbar med ekoturism och driver skogshotellet Urnatur, intresserad av etnobiologi. Bland annat.

Har du egen skog – hur använder du den i så fall?
Vi har en gård med egen skog. Vårt huvudsakliga syfte med gården är att producera biologisk mångfald. Det har vi gjort i 30 år. Vi har gått från igenvuxna marker till artrikt och vackert. Man blir glad av att omges av vacker natur. Det vackra gynnar också mig som ekoturismföretagare och: här finns allt jag behöver som småbrukare och mångbrukare. 

Vad är mångbruk för dig?
Förr kunde man i princip hitta allt familjen behövde för att leva och överleva på en gård och i skogen. Mycket av den kunskapen är borta – det är den kunskapen jag vill åt. Som mångbrukare vill jag veta allt om hur trädens alla blad, knoppar, bark, frukter och rötter (och annat som finns i skogen) kan användas på olika sätt och till olika ändamål. 

Brita Asplund

Bor i Gästrikland
Är skogsägare, jägmästare och jobbar med skogsfrågor på heltid.

Vad betyder skogen för dig?
Det är en fråga med väldigt många svar. Men skogen är en miljö där jag känner mig hemma.

Varför är mångbruk framtidens melodi?
Skogsindustrins intressen, framförallt pappers- och massaindustrin, har haft alldeles för stort inflytande under alldeles för lång tid över hur skogen förvaltas i Sverige. Det har varken gynnat miljön, landsbygden eller skogsägarna. Det finns så många möjligheter med skogen. Ändå fokuserar vi nästan uteslutande på produktion av industriråvara, som dessutom sker på bekostnad av så mycket annat. Att ta tillvara på fler av skogens möjligheter är jag övertygad om är en viktig pusselbit i att bygga ett hållbart samhälle, med levande skogar och levande landsbygd.

Elisabet Brömster

Bor i södra Stockholm. 
Är verksam som naturpedagog, naturguide och stugvärd i fjällen.

Vad betyder skogen för dig?
I skogen finner jag ro och får härliga naturupplevelser och skogen ger mig inspiration som jag förmedlar till andra genom kurser i naturen. 

Vad är mångbruk för dig?
Att skogen nyttjas för mångbruk ger ett hållbart skogsbruk vilket är ett måste för att bevara biologisk mångfald som är helt nödvändig för alla arter. Mångbruk ger även goda möjligheter till en aktiv levande landsbygd. Genom hållbart skogsbruk bevaras skogens ekosystem och de kretslopp som är viktiga för alla arter.

Jessica Sannö

Bor i Tiveden. Skogen är min affärsidé, mitt hem och min passion.
Tillsammans med min familj driver jag en boende- och aktivitetsanläggning (Ösjönäs – Tiveden Adventure & Lodge)

Vi har egen skog men mycket av vår verksamhet är även i skyddad natur och på annans mark. Skogen betyder allt, vi hade inte kunnat leva på den här platsen om vi inte hade kunnat leva med och av skogen. Mångbruk är för mig ett sätt att visa att det går att se på skogen mer än som en resurs för oss människor att handha enligt våra behov och önskningar – oavsett om vi vill ha råvaran, kolbindning eller biologisk mångfald.

Hjalmar Croneborg

Bor på östra Gotland
Natur- och kulturlandskapsvetare

Vad är mångbruk för dig?
Traditionellt utmarksbruk är mångbruk. Mångbruk är att nyttja skog och mark utan att ha sönder ekosystemen. Vi har inte råd att ha sönder fler ekosystem nu, vi behöver hejda oss och tänka om. Vi behöver värna och varsamt hantera all kontinuitetsskog som finns kvar i hela landet
Vi behöver hämta upp och vidareutveckla kunskaper om hur det här går till.

Hur vill du bidra till att utveckla mångbruk i Sverige?
Äger inte skog men bor på landet och är aktiv i liten skala. Arbetar med natur- och kulturlandskap, och kunskap om traditionellt brukande. 

Björn Edlund

Jag bor med fru och son på en västerbottensgård två mil utanför Umeå.
Är jägmästare, skoglig Dr och driver egen verksamhet mot olika utbildnings- och utvecklingsprojekt inom hållbart skogsbruk.

Vad betyder skogen för dig?
Skogen är otroligt viktig för mig, jag lever i skogen, det är i skogen jag känner mig hemma, känner trygghet och får återhämtning. Det är i skogen jag samlar ved för vintern, bär till gröten och virke för att underhålla husen på gården. Skogen är min plats för kontemplation och det är skogen som är mitt levebröd. 

Varför är mångbruk framtidens melodi?
Jag tror att vi i dagenens digitala, globala värld har en outnyttjad potential för lönsamt småskaligt mångbruk där vi kan leva av och med skogen på nya sätt. Med en mångfald av företagande inom naturturism, naturhälsa, småskalig virkesförädling, mathantverk och hundra andra innovativa mångbruksidéer kan vi få en levande landsbygd där fler människor kan leva av och med sin skog, ett mer variationsrikt skogslandskap och ett mer hållbart samhälle.