Digitalt webbinarium torsdag 28 september kl 08.00-09.30

3 aktiviteter_1600x900

Mångbrukets möjligheter för landsbygd och skoglig affärsutveckling

Välkommen till att inspireras av skogens alla möjligheter! På detta webbinarium får du möjlighet att möta personer som har stora kunskaper och erfarenheter av olika typer av mångbruk av skogen. ANSLUT DIREKT TILL MÖTET HÄR INGEN FÖRANMÄLAN BEHÖVS

Program

08.00- 09.00 Sex korta föredrag med viss möjlighet till frågor

09.00 -09.20 Eftersnack med föredragshållarna. Frivilligt och opretentiöst.

Lyssna till:

Axel Hjelmer, grundare Eremitplats, Mattias Sälleteg, ägare Trakt Forest Hotel, Rickard Leif Troeng, grundare SkogsPortalen, Linda Lindblad, verksamhetsledare Hantverkslaboratoriet.

Mötet arrangeras i samarbete mellan Skogsstyrelsens förstudie om mångbruk, föreningens Skogens mångbruk och ytterligare parter som stödjer skogsstyrelsens arbete med mångbruk.

Fakta om förstudie-projektet om mångbruk- Skogsstyrelsen:

Just nu pågår ett förstudieprojekt inför ansökan om ett större mångbruksprojekt ibland annat Västra Götaland. I förstudien sker en uppsökande verksamhet bland olika mångbruksförtagare i Västra Götaland. Detta webbinarium är en aktivitet inom förstudieprojektet. Kontaktuppgiftjohan.norman@skogsstyrelsen.se  Skogsstyrelsens behandling av personuppgifter: https://skogsstyrelsen.se/gdpr

Fakta Skogens mångbruk ideell förening

Skog är mer än virke – mångbruk ger nya eller fler inkomster från skogen. Vi är en förening som ser att ett vidareutvecklat mångbruk bidrar till fler jobb och fler bärkraftiga företag! Med utgångspunkt hos företagares egna drivkrafter, vilja att utvecklas och ny kunskap, skapar vi framtidens nya och hållbara förutsättningar.  Kontaktuppgift Skogens mångbruk: ellen.nystedt@skogensmangbruk.se