Fakta om Lövträ

fakta_om_lovtra-1010x1536

Den här broschyren riktar sig till alla som har ett intresse av att veta mer om lövträ, dess användning och egenskaper. Det kan vara allmänheten likaväl som professionella; slöjdare, snickare, arkitekter, skogsägare, konsumenter, skolor. Den är gratis att ladda ned här>> 5000489_lovtra051207 (tracentrum.se)

Urvalet av träslag har begränsats till de som förekommer i området kring Östersjön och till dem som används kommersiellt och de som bedöms ha en kommersiell potential. Broschyren ger en allmän översikt och för den som vill ha mer information hänvisas till  Nässjö Träcentrums hemsida www.tracentrum.se