Frukostwebbinarium 18/4 kl 8.15-9.15 – Mångbruksföretagares bidrag till ekosystemtjänster som vi alla behöver

original-73F7989A-81BC-46C1-8069-8B2E74752237

Anmäl dig genom att klicka här >>


På torsdag 18 april kl 8.15-9.15 delar vi i ett webbinarie med oss av projektet Mångbrukets ekosystemtjänsters resultat som bygger på 15 intervjuer samt en enkätundersökning. Under träffen berättar dessa tre med egna ord om sina verksamheter🌳 Näverskogen – intiativ för att utforska och skala upp användandet av näver som resurs

🌳🦉🌲Hogda – alternativa skogsbruksplaner för naturnära och hyggesfritt skogsbruk

🌲Buaskogen – äventyrspark utanför Borås med höghöjdsbana bland träden


Ellen och Tobias från Skogens mångbruk förklarar kort om vilka samhällsnyttor som olika former av mångbruk bidrar till i samband genom sina affärsverksamheter.


Blir du nyfiken? Bidra med input från din verksamhet genom att fylla i enkätundersökningen!

 Klicka HÄR för att fylla i enkäten om ekosystemtjänster.


Arbetet finansieras av WWF och syftar till att öka kunskapen om hur landsbygdens småföretagare bidrar till hållbar utveckling!


Läs mer om projektet här https://www.skogensmangbruk.se/mangbrukets-ekosystemtjanster/