Granskogsfolk

IMG_1770

David Thurfjell, författare till Granskogsfolk. Han beskriver hur vi i Sverige allt oftare söker oss ut i naturen och i synnerhet till skogen för att hitta en plats för kontemplation.

Författaren har intervjuat en grupp människor som har berättat vad skogen betyder för dem och många uttrycker att de har en särskild relation till skogen och flera har speciella platser som de återvänder till för att söka ro och välbefinnande.

Thurfjell ställer frågan om det är så, att det är i skogen som de avkristnade svenskarna möter det som en gång söktes i kyrkan. Han backar tillbaka till fornnordiska föreställningar om en besjälad skog, via katolska och lutherska perioder av folktro och fram till den moderna tidens exploatering och naturromantik.