Skip to content

Integritetspolicy för Föreningen Skogens Mångbruk

Föreningen Skogens Mångbruk värnar om din integritet och säkerhet. Vi följer gällande lagar och regler för att skydda dina personuppgifter.

Insamling och användning av personuppgifter

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi endast din e-postadress. Du kan enkelt avregistrera dig från nyhetsbrevet när som helst genom att klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrevet eller kontakta oss direkt.

När du blir medlem i föreningen sparar vi följande uppgifter:

  • E-postadress
  • Namn
  • Adress

Dessa uppgifter används för att administrera ditt medlemskap och för att skicka nyhetsbrev till dig. Ditt medlemskap gäller för innevarande kalenderår (januari-december). Betalning av medlemskap hanteras genom vårt samarbete med SkogsPortalen.se, vilket förenklar vår administration. När du betalar för ditt medlemskap får du även information om vad SkogsPortalen erbjuder för hjälp till mångbrukare.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom där det är nödvändigt för att administrera ditt medlemskap eller där lagen kräver det.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

  • Få tillgång till dina personuppgifter
  • Begära rättelse eller radering av dina personuppgifter
  • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter
  • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
  • Begära överföring av dina personuppgifter till en annan tjänst

För att utöva dina rättigheter, kontakta oss på info@skogensmangbruk.se.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy. Eventuella ändringar publiceras på vår hemsida.

Kontakt

För frågor eller ytterligare information om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@skogensmangbruk.se.