Mångbrukets ekosystemtjänster – inspirerande magasin!

mångbrukets ekosystemtjänster_omslag

I denna skrift får du lära känna 15 intressanta skogliga mångbruksverksamheter. Samtidigt undersöks och analyseras mångbrukets bidrag till skogliga ekosystemtjänster.

Föreningen Skogens mångbruk har under våren 2024 arbetat med frågeställningen ”hur bidrar skogligt mångbruk till skogens ekosystemtjänster?”.

Arbetet kan ses som en förstudie som genom förarbete, intervjuer och en enkätundersökning har undersökt vilka skogliga ekosystemtjänster som olika sorters mångbruk kan bidra till.

Genom att presentera goda exempel får du som  läsare möta 15 intressanta mångbruksverksamheter och lära dig om hur de bidrar till skogens ekosystemtjänster. Intervjuade mångbrukare är spridda över hela landet och bedriver verksamheter inom träförädling, skogens mat, hållbar  företagsutveckling, virkesproduktion och besöksnäring. Förstudien har finansierats av WWF.

Omslagsbilder: Ola Ling (Näverskogen), Micke Andersson (Trolska skogen)

Ladda ner (lågupplöst 4MB): mångbrukets ekosystemtjänster_skogens mångbruk finansierat av WWF_webb.pdf
Ladda ner (högupplöst 27MB): mångbrukets ekosystemtjänster_skogens mångbruk finansierat av WWF.pdf