Mångbrukets mångfald  – Projektledare sökes till nytt projekt

Postkodstiftelsen_logga_2023-1

Föreningen Skogens mångbruk har av Postkodstiftelsen beviljats medel för att driva projektet Mångbrukets mångfald i skogen inom tre län: Örebro, Södermanland och Östergötland. Projektet handlar om att stärka och utveckla affärsverksamhet som direkt eller indirekt bidrar till biologisk mångfald i skog. Projektet kommer främst att arbeta med inspiration, goda exempel och nätverk. Projektet startar april 2024 och pågår till november 2025.

Vi söker därmed två projektledare som på deltid (mindre än halvtid) kan genomföra projektet och därmed stödja utvecklingen av mångbruksföretagande som en allt viktigare del av framtidens landsbygdsutveckling. Skogligt mångbruk innebär att skogens materiella och immateriella resurser brukas så att en mångfald av ekologiska, ekonomiska och sociala värden gynnas och förs vidare till kommande generationer.

Projektledarna blir inte anställda av föreningen Skogens mångbruk, utan arbetar som arvoderade konsulter. Uppdragen förutsätter körkort, tillgång till bil och övrig nödvändig utrustning samt boende inom eller i närhet av det geografiska området.

Vi söker dig som:

 • är intresserad av skog, skogsbruk, sätt att bruka skogens olika resurser och mångfald i skogen
 • har erfarenhet av att arbeta med skogsrelaterade frågor
 • har erfarenhet av projektledning, att driva nätverk, arrangera och samordna aktiviteter
 • gärna vill bidra till utveckling av långsiktig hållbarhet genom att arbeta nära deltagande landsbygdsföretag

Det är till fördel om du har kunskap om:

 • skogsbruk eller småföretagande med koppling till skog
 • biologisk mångfald
 • landsbygdsfrågor
 • affärsutveckling

Projektets mål är att:

 • identifiera goda exempel på skogligt mångbruksföretagande som med en variation av verksamheter på olika sätt bidrar till, bevarar eller återskapar biologisk mångfald. Exempelvis verksamheter inom olika former av skogsbruk, virkesförädling, skogens mat, besöksnäring, kombinationsverksamheter och mycket mer.
 • arbeta stödjande och rådgivande till identifierade exempelföretagare, med syfte att förstärka kompetensen kring hur mångfaldsnyttan kan ökas, förfinas eller vidareutvecklas parallellt med, eller i kombination med deras affärsverksamhet.
 • inspirera, öka intresse och kunskap hos befintliga såväl som potentiella skogliga mångbruksföretagare genom att tillsammans med de goda exempelföretagen sprida information och bjuda in till olika träffar.
 • visa på diversiteten och de olika möjligheterna, och att visa att det parallellt med i stort sett alla mångbrukares affärsmodeller går att bidra med lokala lösningar på våra nationella och globala utmaningar genom att bidra till bevarande/återskapande av förutsättningar för biodiversitet.
 • bidra till att fler vill påbörja ett hållbart skogligt mångbruksföretagande.

Hör av dig med din intresseanmälan senast 15 mars. Rekrytering sker löpande.

Sänd din ansökan till info@skogensmangbruk.se