Mångbrukets Möjligheter – Läs om 16 mångbrukares versksamheter

stuga hammar vid solgen

Bil. 11 mångbruksfolder (1)

I den folder som kan hämtas via länken ovan finns reportage om 16 väldigt olika mångbruksföretag Skåne i Söder till Lappland i norr. Foldern avslutas med tips på ytterligare 22 intressanta mångbruksföretag. Med denna vill inspirerar till mer mångbruk. Vi tror att goda exempel är ett av de bästa sätten att sprida kunskap om mångbrukets många möjligheter

Föreningen Skogens mångbruk önskar dig välkommen till vårt nätverk med en mångfald av olika sorters skogliga mångbruksföretag spridda över stora delar av vårt avlånga land.