Skogen i ett föränderligt samhälle – Träff i Västerås 13 juni

10253967_656272904410115_7213900496671461766_n

Datum: 13 juni
Tid: kl. 10.00–15.30, samling kl. 9.30
Plats: Brunnby gård, Västerås       

Anmäl dig här senast 30 maj


Program

09.30 Samling Brunnby gård.

10.00 – 12.00: Samtal i fält ”Skogsbruk med hänsyn till sociala värden och natur- och kulturvärden.” Samåkning i egna bilar. Mårten Gustavsson Mellanskog

12.00: Lunch Brunnby gård

13.00 – 15.30 eftermiddagspass inomhus:

  • ”Samhällets förändringar påverkar skogen, skogsbruket och skogsägaren. Erik Sollander, skogspolitisk strateg, Skogsstyrelsen
  • Möjligheter med att satsa på turism och mångbruk.” Ellen Nystedt, ordförande föreningen Skogens mångbruk
  • Panel som reflekterar. Medverkar gör bland andra Carina Sandor, rektor Skogsmästarskolan, Bruno Bystrand, planeringsansvarig Sveaskog Region Svealand, Sala kommun och Mellanskog
  • Stöd och bidrag till skogsägare. Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Västmanland

Målgrupp

Träffen riktar sig till dig som är skogsägare, samhällsplanerare samt företag som nyttjar skogen.


Dialogmöte om Skogen i en föränderlig värld arrangeras av Skogsstyrelsen. Mellanskog, Länsstyrelsen Västmanland.

Skogens mångbruk medverkar för att  berätta om vårt kommande arbete med ”Mångbrukets mångfald” samt dela erfarenheter och kunskap från våra tidigare medlemsaktiviteter och projekt som ”Hållbart skogsbruk och mångbruk av skog”, Skogens Värden i Eskilstuna kommun och ”Mångbrukets Ekosystemtjänster ”.