Skogspraktikan

skogspraktikan

Boken börjar med det svenska skogsbrukets historia och går sedan vidare till att ta frågor  om skog, klimat, och skogsekonomi. I kapitel 5 reflekterar författarna kring frågan om den svenska modellen av skogsbruk är skogsbruk, eller snarare avveckling av naturtypen skog, och etableringen av ”halvskogar” och  plantager.

Boken tar också upp hur man kan tänka och praktiskt agera för att ställa om till vad författarna definierar som ett naturnära skogsbruk, ett skogsbruk som tar sin utgångspunkt i Lubeckmodellen.

Författare: Martin Jentzen, Erik Kullgren, Eva-Lotta Hultén