Småskalig virkeshantering

Småskalig virkeshantering_framsida

Skriften Småskalig virkeshantering beskriver nuläget, innehåller en behovsanalys och förslag på åtgärder. Författaren hälsar att boken vänder sig till alla som har ett intresse för ett sunt skogsbruk och alla andra som hanterar och förväntar sig ett virke av hög  kvalitet och en professionell hantering. Avsikten med arbetet var från början att reda ut upplevd problematik i den småskaliga sågverksbranschen men fick mer fokus på byggnadsvården och dess förhållande till hela hanteringskedjan.