Svenska Träd – Deras biologiska nytta och hur vi kan gynna och använda dem

Svenska-trädslag

Denna skrift är framtagen inom ramen för Leaderprojektet ”Hållbart Skogsbruk och Mångbruk av Skog”. Den är kostnadsfritt och kan laddas ned här>>

Ibland låter det som att vi i Sverige har tre trädslag: gran, tall och löv (som när träden är unga ofta kallas för sly). I själva verket har vi en rik variation av träd i vårt land. Här berättar vi vilken nytta träden gör för andra arter när de lever och om hur vi människor kan få glädje av dem både när de växer och när de blivit till virke. Vackra, biologiskt rika och miljömässigt varierade skogar ger oss en mångfald av sätt att nyttja och njuta av dem!

Med denna skrift hoppas Plockhugget på att väcka din nyfikenhet. Längst bak i broschyren hittar du information om var du kan hitta mer kunskap.

 

Läs och ladda ned skriften här:

SVENSKA-TRÄD-Deras-biologiska-nytta-och-hur-vi-kan-gynna-och-använda-dem-2.pdf (plockhugget.se)