Välkommen på årets mångbruksdag 2022

Välkommen på årets mångbruksdag 2022

Mångbrukskonferens den 18e augusti
Exkursion den 17e augusti

Skogens Mångbruk bjuder in till en inspirationsdag den 18e augusti på den fina folkhögskolan Sjövik i Södra Dalarna. Under en dag kommer vi genomföra sex miniföredrag om mångbruk men tid kommer också finnas för mat, mingel och samtal. Dagen är helt gratis för medlemmar och kostar 300 kronor för icke medlemmar.

Program Mångbruksdagen

Programmet på Mångbruksdagen bygger på berättelser och föredrag från mångbrukare och forskare samt möjlighet att ta del av ett bildspel med andra goda exempel på mångbruk i runt om i landet. Du får många tillfällen till frågor och samtal med föreläsare och andra mångbrukare. Vi vill också varmt rekommendera att du deltar i Mångbruks-exkursionen på Dalagård dagen innan och spenderar kvällen tillsammans med andra mångbrukare på Sjöviks folkhögskola.

09.00 – Mångbrukets många möjligheter.
Föreningens ordförande, mångbrukaren och författaren Ola Engelmark hälsar välkommen och fungerar som moderator under dagen: Läs mer om Olas företag här: https://hogtorp.se/

09.15 – Att sälja tystnad är också en affärsidé
Skogsägaren och naturturismföretagaren Leif Öster berättar om sin resa med exempel från när och fjärran. Driver www.dalagard.eu idag

10.00 – Snabbkaffe och bensträckare

10.15 – 19 år med Wild Sweden.
Marcus Eldh Sveriges kanske mest kända naturguide berättar om hur han byggde upp sitt framgångsrika företag och delar med sig av råd och tips. https://www.wildsweden.com

11.15 – Aktuell forskning
Tobias Heldt, en framstående forskare inom besöksnäringen som föreläser på temat ”Skogen som resurs för upplevelser och rekreation – några resultat från senaste årens forskning med exempel från Mångbruksföretag”. Tobias Heldt Dalarna University

12.15-13.15 – Lunch

13.15- 13.30 – Erfarenheter för mångbrukare från Småland-Öland-Gotland
Skogens Kraft arbetar för att stärka utvecklingen av det småskaliga företagandet med skogen som bas. Projektet syftar till att bidra till att affärsmässigt utveckla alla skogens värden – de sociala, de biologiska och de ekonomiska. Målet med satsningen är att organisera befintliga och nya mångbrukare i Gotlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län som vill knyta nya kontakter, hitta inspirerande samarbetspartners och bredda sina affärsmöjligheter. Läs mer om projektet på www.skogenskraft.se

13.30-14.00 – Gunnar Stör – Enbuskar och mångbruk som livsstil.
Gotlänningen Gunnar Norrby är en fd. yrkesfiskare som inom mångbruket specialiserat sig på enestörar. Som skogsägare har hyser han en förkärlek till olika trädslag och brukar sin skog men med måttot ”rätt virke på rätt plats. Gunnar är sedan en tid Sveriges största producent av enestör. Den första leveransen gör han helst personligen- oavsett var i Sverige kunden befinner sig – för att vårda sina kundkontakter.

14.00-15.50 – Sara Johansson om problem och möjligheter.
Sara är forskare på Jönköpings universitet. Har med en kollega ett mindre uppdrag för Projektet Skogens kraft där hon ser på problem för mångbruksföretagare att få ekonomiskt stöd och rådgivning av främjarorganisationer som Almi, regioner och science park.

14.50-15.15 – Snabbfika och bensträckare

15.15-15.50 – SkogsPortalen som en mötesplats.
För företag, föreningar och privatpersoner med intresse för skogen och dess resurser. Söker eller erbjuder du skogsnära tjänster och produkter har du kommit till rätt ställe!” Se färsk artikel i ATL: Skogsportalen vill bli skogens nya samlingsplats | ATL

16.00 – Avrundning och avslutning

Exkursion på Dalagård den 17e augusti

För den som önskar finns även möjlighet att kombinera Mångbruksdagen den 18e med ett besök på närbelägna Dalagård där ägarna Cecilia och Leif Öster tar emot. Exkursionen börjar kl 12.00 med en enkel lunch. Sedan kommer värdarna att visa runt på sin ekoturismanläggning och därefter blir det skogsvandring där vi tittar på ett försök med hyggesfritt skogsbruk och ett annat område med naturvårdsavtal.  Exkursionen är gratis för medlemmar och kostar 150 kronor för icke medlemmar.

Sov över på klassisk folkhögskola

Sjöviks folkhögskola är vackert belägen vid Bäsingens strand och erbjuder normalt kurser i musik, timring, hantverk och friluftsliv.   För den som önskar kan övernattning på skolan bokas natten mellan den 17e och 18e augusti bokas. Priset är för enkelrum 1000 kronor och för dubbelrum 1600 kronor. I priset ingår både middag och frukost.