Hållbart skogsbruk & mångbruk i skog – Avslutat projekt

nedre dalälven

Föreningen skogens mångbruk har i samarbete med Plockhugget ekonomisk förening med ekonomiskt stöd från Leader Nedre Dalälven under 2021-2023 genomfört en rad aktiviteter som syftar till att främja en levande landsbygd och lokal handel genom ett mer hållbart brukande av våra skogar, där alla de nyttor skogen levererar kan tas tillvara. Alla aktiviteter som planeras inom projektets ram handlar om att sammanställa och sprida kunskap och inspiration samt skapa kontakt mellan olika aktörer som är verksamma inom skogligt mångbruk och hyggesfritt skogsbruk – för att främja kunskapsutbyte och affärsverksamhet.

Skogens Mångbruk har arrangerat två mångbrukskonferenser i Dalarna samt tagit fram inspirationsmaterial med reportage från olika mångbruksföretagare runt om i Sverige. information om mångbruksdagarna finns här:

2023: 6-7 oktober 2023: Årets Mångbruksdagar i Avesta, Dalarna – Skogens Mångbruk (skogensmangbruk.se)

2022: Välkommen på årets mångbruksdag 2022 – Skogens Mångbruk (skogensmangbruk.se)

Projektets folder ”Mångbrukets möjligheter” med 16 reportage och tips med ytterligare 22 intressanta mångbruksföretagare kan läsas och laddas ned här>>

Plockhugget har tagit fram informationsmaterial och skapat aktiviteter för samverkan och kunskapsuppbyggnad. Mer information finns här: Leaderprojekt: Hållbart skogsbruk och mångbruk i skog – Plockhugget