Skip to content

Vi samlar skogens mångbrukare för en bärkraftig och levande landsbygd

Få tips, råd och nyheter, bli medlem.

Skog är mer än virke – mångbruk ger nya eller fler inkomster från skogen!

Skogen har en stor inneboende kraft! Mångbruket inkluderar många branscher med olika verksamheter och sätt att utveckla, kombinera eller förädla skogens råvaror, resurser och tjänster.

Vi är en förening som ser att ett vidareutvecklat mångbruk bidrar till fler jobb och fler bärkraftiga företag! Med utgångspunkt hos företagares egna drivkrafter, vilja att utvecklas och ny kunskap, skapar vi framtidens förutsättningar. Vår strävan är att genom föreningens aktiviteter och nätverkande, bidra till en hållbar framtid med levande och attraktiva landsbygder, bärkraftiga företag, minskande klimatpåverkan och god förekomst av resilienta ekosystem med hög biodiversitet och livsutrymmen för hänsynskrävande arter.

Välkommen att bli medlem och en del av framtidens landsbygd!

Ellen Nystedt, ordförande

Bli medlem

Tillsammans gör vi skillnad, vi lär av varandra och utvecklar våra verksamheter så att fler av skogens värden tas till vara, upplevs och bevaras! Vi vitt visa goda exempel om var skogens nya inkomster finns. Bli en del av ett nytt sorts brukande av skogen.

(Tack till fotots modell Peter Brattström)

Peter+Brattström
Mångbrukets ekosystemtjänster – inspirerande magasin!

Ställ en fråga om mångbruk!

Nu kan du skicka in frågor till oss gällande mångbruk. Det kan handla om besöksnäring, hållbar företagsutveckling, skogens mat, träförädling, virkesproduktion eller annat område gällande mångbruk.